Kadry i płace

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę kadrową i płacową w skład, której wchodzi:

 1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców – teczki pracownicze.
 2. Weryfikowanie prowadzonej przez Klienta ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników.
 3. Sporządzanie standardowej dokumentacji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy itp.
 4. Prowadzenie ewidencji kart urlopowych  w tym nadzór nad prawem i wymiarem  przysługujących urlopów wypoczynkowych.
 5. Sporządzanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.
 6. Sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używanie samochodu, telefonu do celów służbowych, itp.
 7. Naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń.
 8. Sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń.
 9. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 10. Naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 11. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 12. Sporządzanie informacji dla pracowników : paski wypłat miesięcznie oraz raz w roku ZUS RMUA.
 13. Ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.).
 14. Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Powadzenie kart zasiłkowych.
 16. Rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 17. Sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR, PIT 4R.
 18. Prowadzenie rozliczeń PFRON

Mamy promocje dla nowych Klientów

Zamów rozmowę

Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy.
Czym jesteś zainteresowany? Po wysłaniu formularza nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu uzgodnienia terminu spotkania.  Jestem zainteresowany:


  PROMOCJA