Rachunkowość

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, w skład, której wchodzi:

 
 1. Prowadzenie:
  • ksiąg rachunkowych,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencji przychodów,
 2. Prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie środków trwałych, WNiP, wyposażenia oraz gospodarki magazynowej,
 3. Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 4. Rozliczania w zakresie podatku VAT,
 5. Wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów, oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 6. Tworzenie zasad obiegu dokumentacji księgowej,
 7. Rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
 8. Opracowywanie sprawozdań i raportów w formie określonej i częstotliwości zgodnie z oczekiwaniami klienta,
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 10. Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 11. Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym.
 12. Prowadzenie KPiR

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że specyfika działalności każdej firmy jest różna, dlatego staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb naszych klientów. W ramach usług dodatkowych, świadczymy m.in.:

 

 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności zarządu,
 • sporządzenie protokołu ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • sporządzanie oraz przesyłanie do izby skarbowej wniosku o interpretację indywidualną,
 • zwroty podatku VAT od zakupów dokonanych na terenie UE,
 • zdefiniowanie przelewów podatkowych oraz przelewów wynagrodzeń,
 • sporządzenie potwierdzeń sald do dostawców, a także wysyłka wystawionych potwierdzeń sald do odbiorców i dostawców,
 • opłaty skarbowe do urzędów związane z reprezentacją klienta przed organami podatkowymi,
 • wysyłka deklaracji PIT-11 pracowników,
 • dodatkowe raporty uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej,
 • usługi ekspresowe,
 • rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane VZM,
 • rozliczenie roczne PIT osób niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mamy promocje dla nowych Klientów

Zamów rozmowę

Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy.
Czym jesteś zainteresowany? Po wysłaniu formularza nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu uzgodnienia terminu spotkania.  Jestem zainteresowany:


  PROMOCJA